Engelli insanların, günlük hayatta karşılaşabilecekleri merdiven, dikey yükseklik ve alçaklıklar gibi zorlukları kolayca yenebilmesi, hareket kısıtlılığının ortadan kaldırılması, yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla, merdiven ve platform asansörü şeklinde engelli asansörleri geliştirilip insanlığın hizmetine sunulmaktadır. Bu doğrultuda Kullanılan malzeme ve sistemler kişinin amaçları ve fiziksel özelliklerine göre şekilendirilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü, değişik ölçütlere bağlı olarak toplumların en az 10′unu engelli bireylerin oluşturduğunu bildirmektedir. Avrupa’da her ülke, kendine özgü engellilik tanımı yapmakta ve toplam yetişkin nüfusun ′inin resmi olarak engelli sınıfına girdiği kabul edilmektedir. Ülkemizde ise 9 milyon civarında engelli insan yaşadığı bilinmektedir.