Firmamız 1984 yılında Mersin’de kurulmuş olup, asansör ve yürüyen merdivenler ile ilgili tam yasa ve yönetmeliklere haiz olarak faaliyetini sürdürmektedir.Bilindiği gibi asansör tesisleri günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş, son derece önemli tesislerdir.

Bu tesislerin yapımı , bakımı ve işletilmesi bazı yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiştir.

Günümüzde ise bu sektör, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 20 Aralık 1995 tarihli 22499 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve halen yürürlükte olan
“Asansör Yönetmenliği” ne uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Firmamız ayrıca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ASANSÖR YÖNETMENLİĞİ (95/16/AT) kapsamında, ISO Belgesi ve “CE” Uygunluk Belgesi almıştır.İmal edilecek asansörler, Türk Standartları ve AT normlarına uygun olarak yapılmaktadır.